Arkisten ja pienten asioiden merkitys on uteliaisuuden kannalta jopa ratkaiseva. Ne ovat väylä luovuuteemme, arvoihimme ja itsetuntemukseen. Kokemukseni mukaan pieniä asioita on aina enemmän tarjoilla kuin suuria saavutuksia. Arkisia ideoita tulee mieleen useammin kuin ravisuttavia oivalluksia. Useammin tuntuu tavalliselta kuin huipulta. Asiat jatkuvat useammin kuin aina ennenkin kuin että ne koko ajan muuttuisivat.

Vaikka vain muutos on pysyvää -sutkausta kuulee usein, ei se henkilökohtaisen elämän näkökulmasta ole aivan totta. Arjessa on hyvin vähän muutoksia, ehkä hienosäätöä, mutta repäisyt (ero, uusi ura, uskoontulo, muutto) ovat harvinaisia. Itse asiassa juuri mikään ei yleensä isosti muutu. Me haluamme toistaa elämäänne niin kuin aina ennenkin. Emme halua kokea epävarmuutta tuntemattomasta. Emme halua olla aloittelijoita. Ja tämä on ongelma. Se marinoi omahyväisyydellä ja estää menemästä kohti aloittelijuuuden ihmettä.

”Suuruutta on siellä, missä teemme havaintoja kunnioitusta tuntien ja tarkkanäköisesti”, on filosofi Karl Jaspers kirjoittanut teoksessaan Ajattelun suunnanantajat. Tarkkanäköisyys ja kunnioittaminen ovat aloittelijan ominaisuuksia. Kun emme anna näennäisen varmuuden sokaista, voimme olla uteliaita ja ihmetellä. Silloin ”se, jota pidämme suurena yksilönä, ilmaisee meille, mitä me itse olemme”, niin kuin Jaspers on pohtinut.

Suuruus on meissä. Mutta emme sitä yleensä tavoita ilman peiliä, toista ihmistä. Ja toisinaan se tulee pisara kerrallaan meille tiettäväksi, läsnäolevaksi, ihmeeksi. Niin kuin ilo ja suru, kyynel kerrallaan, niin myös uteliaisuus – hetki kerrallaan, tunne kerrallaan, kohtaaminen kerrallaan.

Näin saat suuruutta elämääsi:

1. Tee tarkkoja havaintoja.
2. Hyödynnä aloittelijan en vielä tiedä -mielenlaatua.
3. Muista, että jokaisella on sinulle annettavaa.
4. Muista, että sinulla on jokaiselle annettavaa.
5. Ole utelias omaa pientä suuruuttasi kohtaan.